Vrednote

Pri našem delovanju nam je pomembno:

– sočutnost – čutiti drugega
– občutljivost
– povezovanje skupine
– kakovosten pogovor
– spoštovanje
– razumevanje raznolikosti
– odprtost
– profesionalnost
– strokovnost
– skrb za dobro počutje sebe in drugih