Vizija in poslanstvo

Stremimo k povezovanju raznolikosti skozi sočutnost. Odpiramo in podpiramo prostor za kakovosten pogovor ter skrbimo za širšo prepoznavnost pomembnosti kakovostnega pogovora. S sprejemajočim odnosom ustvarjamo varen prostor, v katerem prisotne izzovemo v proces razvijanja veščin za kakovosten pogovor.