Pogovorjevalnice na gimnaziji Moste

V šolskem letu 2016/2017 imajo dijaki gimnazije Moste enkrat mesečno priložnost sodelovati na Pogovorjevalnicah in s tem nabirati ure za obvezne izbirne vsebine.

Udeležba na Pogovorjevalnicah, posameznikom pomaga razvijati sposobnosti za kritično mišljenje, jih senzibilizira za poslušanje sogovorcev in odzivanje nanje, opremi za zastavljanje dobrih vprašanj, za refleksijo lastnega vstopanja v pogovor ter za refleksijo načina pogovarjanja ostalih sogovorcev.

Namen Pogovorjevalnic je odpreti in podpirati prostor za kakovosten pogovor in s tem omogočiti mladim, da prakticirajo dve najbolj ključni človeški zmožnosti: mišljenje in (po)govor.

Dodana vrednost Pogovorjevalnic za dijake je tako:

  • Dijaki soustvarjajo in oblikujejo kakovostne pogovore in so v njih tudi aktivno udeleženi;
  •  Dijaki skupaj razmišljajo, si izmenjujejo svoja mnenja, poglede in izkušnje, se podpirajo, pridobijo nove uvide in spoznanja;
  • Dijaki postanejo vidni drug za drugega;
  • Dijaki razvijajo veščine poslušanja in veščine kvalitetnega pogovora;
  • Dijaki se med seboj povezujejo in ustvarjajo medsebojne vezi na globlji ravni.